Wij maken software-contracten

Wat doe jij?

Startup | Laat freelancers hun intellectuele eigendomsrechten aan je startup overdragen

Startup

In een startup heb je te maken met founders, (externe) programmeurs, misschien een investeerder en natuurlijk klanten.

Voor elke relatie kun je een contract afspreken. Uiteraard zijn sommige contracten belangrijker dan anderen.

We helpen je graag met het stellen van prioriteiten.

Meer over startups
Software bouwer | Maak goede afspraken in je software-ontwikkelovereenkomst, zorg voor goede licentie-afspraken, en stel zo nodig een escrow-overeenkomst op.

Software-bouwer

Als IT bedrijf maak je software in opdracht van klanten. Maar wat spreek je met je klanten af? En wat gebeurt er als je opdrachten op jouw beurt weer uitbesteedt?

De groene iconen geven je een idee van de contracten die je met verschillende partijen kunt afspreken. Uiteraard zijn sommige contracten belangrijker dan anderen.

We helpen je graag met het stellen van prioriteiten.

Meer over software-bouwers
Software inkoper | Leg in een Escrow-overeenkomst vast wat er gebeurt bij faillissement van het IT-bedrijf. Maak een licentie-overeenkomst voor de eindgebruikers.

Software-inkoper

Als je software op maat laat maken, heb je te maken met een IT-bedrijf, maar waarschijnlijk ook met eindgebruikers en eventueel andere partners.

De groene iconen geven je een idee van de contracten die je met verschillende partijen kunt afspreken. Uiteraard zijn sommige contracten belangrijker dan anderen.

We helpen je graag met het stellen van prioriteiten.

Meer over software-inkopers

Tech startup

Software-bouwer

Software-inkoper